Борисов: Оставка няма да има. Боклуците на Радев да искат неговата оставка

Борисов : Оставка няма да има. Радев трябва да подаде.  Иска да вкара България в руското влияние. Предател.

Боклуците на Радев да искат неговата оставка !

Колко полезна беше тази публикация?

Кликнете върху звезда, за да оцените!

Среден рейтинг 3.6 / 5. Брой гласове: 333

Засега няма гласове! Бъдете първият, който ще оцени тази публикация.

Сподели с приятели !

0Shares
0 0
loading...

4 thoughts on “Борисов: Оставка няма да има. Боклуците на Радев да искат неговата оставка

 • Avatar
  19.07.2020 в 16:54
  Permalink

  ОСТАВКА ЩЕ ИМА И ПОЙ САМ ЩЕ СИ Я ПОДАДЕ !

  Отговор
 • Avatar
  19.07.2020 в 16:56
  Permalink

  КАКВА Е ЦЕЛТА НА ХАРТАТА?
  Тя въвежда в правото на Европейския съюз (ЕС) набор от лични, граждански, политически, икономически и социални права на гражданите и на постоянно пребиваващите в ЕС лица.
  ОСНОВНИ АСПЕКТИ
  Съдържание
  Хартата на Основните права на Европейския съюз (Хартата) препотвърждава, вземайки под внимание правомощията и задачите на ЕС, както и принципа на субсидиарност, правата, които произтичат по-специално от конституционните традиции и международните задължения, общи за държавите от ЕС, от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и социалните харти, приети от ЕС и от Съвета на Европа, както и установената съдебна практика на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд за човешките права.Тя създава по-голяма правна сигурност в ЕС, като прави основните права по-ясни и по-видими.
  Хартата на основните права съдържа преамбюл и 54 члена, групирани в 7 дяла:
  • дял I: достойнство (човешко достойнство, правото на живот, правото на ненакърнимост на личността, забрана на насилието и нечовешкото или уронващо престижа третиране или наказание, забрана на робството и принудителния труд);
  • дял II: свободи (правото за свобода и сигурност, уважението към личния и семейния живот, защита на личните данни, правото за встъпване в брак и право на създаване на семейство, свобода на мисълта, съвестта и религията, свобода на изразяване на мнение и свобода на информация, свобода на събранията и сдруженията, свобода на изкуствата и науките, правото на образование, свобода за избор на професия и право на труд, свобода на стопанската инициатива, правото на собственост, правото на убежище, защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране);
  • дял III: равенство (равенство пред закона, недискриминация, културно, религиозно и езиково многообразие, равенство между жените и мъжете, правата на детето, правата на възрастните хора, интеграция на хората с увреждания);
  • дял IV: солидарност (правото на информиране и консултиране на работниците в предприятието, правото на колективни преговори и действия, правото на достъп до услугите за намиране на работа, защита при неоснователно уволнение, справедливи и равни условия на труд, забрана на детския труд и защита на работещите младежи, семеен и професионален живот, социална сигурност и социална помощ, закрила на здравето, достъп до услуги от общ икономически интерес, опазване на околната среда, защита на потребителите);
  • дял V: гражданство (правото да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейски парламент и в общинските избори, правото на добра администрация, правото на достъп до документи, Европейския омбудсман, правото на петиция, свобода на движението и пребиваването, дипломатическа и консулска закрила);
  • дял VI: правосъдие (правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, презумпция за невиновност и право на защита, принципи на законност и пропорционалност на престъпленията и наказанията, правото да не бъде съден или наказван два пъти в наказателни производства за едно и също престъпление);
  • дял VII: основни разпоредби

  Отговор
 • Avatar
  19.07.2020 в 18:27
  Permalink

  Ха ама те на Радев не я искат ,а що ли на премиера ама той е е тъп или се прави че не разбира

  Отговор
 • Avatar
  19.07.2020 в 19:54
  Permalink

  Ей , мършо гнусна..
  Подавай оствка и заминавай пичка си майчина боклук. Ибрик продажен.

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *